PRIVATUMO POLITIKA

_________________________________________________________________________________________________________________________

Esame atsakinga bendrovė, kuriai svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl dedame dideles pastangas į Jūsų duomenų apsaugą. Kviečiame susipažinti su Jūsų duomenų tvarkymu mūsų bendrovėje.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Webitema.lt gerbia ir saugo klientų privatumą, todėl Taisyklėse ir privatumo politikoje aiškiai pateikiame mūsų interneto svetainėje www.viskasrenginiams.lt taikomus informacijos rinkimo, naudojimo bei saugojimo principus siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei privatumą.

Rinkdami duomenis interneto svetainėje, visada vadovaujamės šiomis Taisyklėmis ir privatumo politika, kurioje rasite išsamią informaciją apie tai, kokius duomenis renkame, kur šiuos duomenis naudojame, kiek laiko saugome ir kas turi prieigą prie šių duomenų.

Jūs turite daug teisių, kurios leidžia Jums kontroliuoti savo privatumą, ir mes užtikriname galimybę jomis pasinaudoti. Siekiame sudaryti Jums sąlygas naudotis savo teisėmis, tad toliau rasite informaciją, kaip tai galite padaryti.

Skirkite laiko perskaityti šią politiką ir, jei turėtumėte klausimų ar pastebėjimų dėl šios politikos, susisiekite su mumis.

Kas mes esame?

Mes – bendrovė, užsiimanti renginių organizavimu ir nuomojanti įvairias dekoracijas šventėms, renginiams.

MB „Viskas renginiams.lt“
kodas: 305696803,
adresas: Voveriškių 49B., Šiauliai
kontaktai: tel. +370 688 2444, el.p. in**@vi**************.lt

Nuomoti/pirkti prekes ir/ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje gali: visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis?

 1. Elektroninei prekybai vykdyti (klientų užsakymų vykdymui)
 2. Tiesioginei rinkodarai
 3. Sutarties/kito susitarimo vykdymui (jei tokie sudaromi)
 4. Statistiniais ir Interneto svetainės lankomumo / turinio vertinimo tikslais

Kokiais būdais renkame Jūsų duomenis?

 1. Duomenis pateikiate pats, kai, pavyzdžiui, susikuriate Paskyrą Interneto svetainėje arba pateikiate užklausą dėl prekių elektroniniu paštu
 2. Duomenis gauname Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje, kai juos mums sugeneruoja mūsų naudojami slapukai (žr. žemiau Slapukai)
 3. Duomenis gauname iš trečiųjų asmenų, jei, pavyzdžiui, Jūsų įmonės vardu kreipiasi įgalioti atstovai (administratorė, rinkodaros specialistas, kt.)

Kokius Jūsų duomenis renkame?

 1. Elektroninei prekybai vykdyti tvarkomi vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, užsakymų numeris, pirkimo istorija, mokėjimų duomenys (jei mokama kreditine kortele – paskutiniai keturi skaitmenys ir vartotojo vardas, jei debetine kortele – banko sąskaitos numeris). Šie duomenys renkami sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
 2. Tiesioginei rinkodarai vykdyti tvarkomi vardai,  elektroninio pašto adresai, gimimo mėnuo ir diena. Šie duomenys renkami Jūsų sutikimo pagrindu.
 3. Sutarčių vykdymui tvarkomi: Iki paslaugų užsakymo ir sutarties pasirašymo: vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys,  tiesioginis telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas. Jei klientas juridinis asmuo: atstovo/-ų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė tiesioginis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; Kai klientas fizinis asmuo: vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, banko sąskaitos numeris, asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, IP adresas. Šie duomenys renkami sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
 4. Statistiniais (Interneto svetainės lankomumo ir turinio vertinimo) tikslais tvarkome lankytojo naudojamas įrenginys (pvz. telefonas, kompiuteris, planšetė), įrenginio operacinė sistema (pvz. android, IOS), valstybė ir miestas iš kurio jungiamasi, kalba, amžiaus grupė (pvz. „18-24, 25-34, kt.”), lytis, pomėgių kategorijos, lankomi mūsų Interneto svetainės puslapiai. Gauname tik nuasmenintus susistemintus duomenis. Šie duomenys renkami Jūsų sutikimo pagrindu.

Mes nerenkate ypatingų (jautrių) duomenų apie Jus.

Ar galite savo duomenų neteikti?

Taip, tam tikrais atvejais: jei jie renkami sutikimo pagrindu (pvz., tiesioginei rinkodarai) arba jei jie renkami, pasitelkiant slapukus (žr. žemiau Slapukai).

Tačiau, kai užsakymas yra patvirtinamas, savo duomenis pateikti privalote, nes priešingu atveju neturėsime galimybės pristatyti Jums prekių, t.y. įvykdyti užsakymo. Renkame tik tuos duomenis, kurie yra būtini teikiant paslaugas ar įsigyjant prekes/paslaugas, susijusias su aukščiau nurodytais asmens duomenų rinkimo tikslais, todėl nesutikdami pateikti duomenų Jūs negalėsite įsigyti mūsų paslaugų arba mes negalėsime įsigyti Jūsų prekių / paslaugų.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis saugome tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, o jeigu konkretaus reikalavimo nėra, tuomet ne trumpiau nei 3 m. (pavyzdžiui, susirašinėjimus dėl mūsų prekiųjei paslaugos nėra užsakomos; paskyrų duomenys saugomi ?? metus nuo paskutinio naudojimosi paskyra arba po paskyros pašalinimo).

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys saugomi tol, kol Jūs atšaukiate duotą sutikimą.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

Jūsų prašymui vykdyti Valstybinėms institucijoms, pašto / kurjerių tarnyboms, Jūsų nurodytam asmeniui
Teisės aktų reikalavimų vykdymui Valstybės institucijoms, teisėsaugos institucijoms, bankui
Susitarimų su Jumis / Jūsų įmonės atstovu vykdymui (paslaugų tekimui) Prekių / siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms
Mūsų teisėtų interesų užtikrinimui: skolų išieškojimui, teisių gynimui, duomenų saugojimui, kt. Skolų išieškojimo bendrovėms, teismui, antstoliams, notarui, paštui, valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išorinėms duomenų saugykloms, kt.
Mūsų sudarytų sutarčių su paslaugų tiekėjais vykdymui Audito bendrovėms, IT specialistams, teisininkams, kt.

Perduodame tik tuos duomenis, kurie būtini nurodytam perdavimo tikslui pasiekti ir tik tiems duomenų gavėjams, kurie užtikrina gaunamų duomenų saugumą, arba tiems, kuriems perduoti reikalauja taikytini teisės aktai.

Kokias teises turite?

 1. Teisę gauti informaciją / papildomą informaciją
 2. Teisę susipažinti su savo duomenimis, gauti jų kopijas
 3. Teisę prašyti ištrinti, pakeisti, papildyti ar perkelti duomenis ar apriboti jų tvarkymą
 4. Teisę atšaukti duotą sutikimą arba tokio sutikimo neduoti
 5. Teisę kreiptis dėl Jūsų duomenų tvarkymo pažeidimo (skųsti mūsų veiksmus)

Kaip turimas teises įgyvendinti?

Jei norite įgyvendinti kurią nors iš aukščiau nurodytų teisių, turite pateikti argumentuotą prašymą, nurodant savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, nurodyti, kokiu būdu norite gauti atsakymą (paštu, el. paštu) bei išdėstyti savo prašymą.

Prašymą galite pateikti:

 • Tiesiogiai mūsų biure Voveriškių 49B., Šiauliai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba
 • elektroniniu paštu in**@vi**************.lt, jei prašymas yra patvirtintas Jūsų elektroninio identifikavimo priemonėmis parašu, arba
 • Registruotu paštu, jei prie prašymo pridėsite notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Prašymai, kurių pateikimo metu nėra galimybės identifikuoti jo pateikusio asmens, nėra nagrinėjami, o siuntėjas/pateikėjas informuojamas apie to sprendimo priežastis.

Savo atsakymą pateiksime per 30 kalendorinių dienų, turint teisę, esant objektyvioms priežastims, tokio prašymo nagrinėjimo terminą pratęsti, nurodant pratęsimo priežastis.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu in**@vi**************.lt arba skambinti telefonu +370 688 2444 ir atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodant tokio sprendimo motyvų.

Tinklalapio lankomumo statistika

Tobuliname savo interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis ja vartotojui būtų kuo paprasčiau. Todėl mums būtina žinoti, kuri informacija yra aktualiausia svetainės lankytojams, kaip dažnai jie lankosi svetainėje, kokias interneto naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys.

Šią informaciją renkame naudodami automatinį „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia užfiksuoti ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine.

Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti – daugiau informacijos čia.

Bet kada galite išjungti duomenų apie Jus rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukai (angl. Cookies)

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklalapius.

Kaip naudojame slapukus?

Slapukai naudojami, kad būtų surinkta Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokia kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklalapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Pažymėtina, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, sužinosite čia: www.youronlinechoices.com.

Apsilankę www.viskasrenginiams.lt svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti pagal savo pageidavimus. „Chrome“, „Safari“, „Firefox“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti, o kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės bei Jūsų pasirinktų naršyklės nustatymų.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinksite ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalinti ir visi pasirinkti nustatymai. Be to, visiškai užblokavus slapukus, dauguma interneto svetainių (ne tik www.webitema.lt svetainę) neveiks tinkamai.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų

Prieigą prie www.viskasrenginiams.lt statistinių duomenų turi tik Webitema atstovai, kurie atsakingi už duomenų analizę bei interneto svetainės tobulinimą. Prieigą prie statistinių duomenų taip pat turi:
– JAV įmonė „Google Inc.“, kadangi naudojame jos sukurtą įrankį „Google Analytics“;

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti mūsų partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia.

Naudojami slapukai

Svetainėje www.viskasrenginiams.lt naudojami slapukai:

_ga – Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

_gid – Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką).

cookie_notice_accepted – Šis slapukas nustato ar sutikta su tinklalapio taisyklėmis.

wfwaf-authcookie-* – Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją.

wordpress_logged_in_* – Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją

wp-settings-, wp-settings-time – Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją.

__smVID – Neklasifikuotas.

PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką bei taisykles. Atnaujinta informacija bus publikuojame tinklalapyje šiame puslapyje.

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

MB „Viskas renginiams.lt“

adresas: Voveriškių g. 49B., Šiauliai

tel. +370 688 2444, el.p. in**@vi**************.lt

Paskutinis atnaujinimas 2020-02-25